Kurz prvej pomoci

Celý kurz je zameraný na poskytnutie prvej pomoci v život ohrozujúcich stavoch tak, aby účastníci vedeli tieto poznatky plnohodnotne využiť v prípade potreby priamo v praxi a boli tak pripravení poskytnúť prvú pomoc svojim priateľom či blízkym, resp. deťom.

Teoretická časť – interaktívna prednáška prednáška o:

 • význame a cieľoch prvej pomoci
 • najčastejšie život ohrozujúce stavy u dospelých a detí
 • bezpečnosť pri poskytovaní prvej pomoci
 • prvotné a druhotné vyšetrenie postihnutého
 • zastavenie masívneho krvácania
 • oživovanie dospelých a detí
 • oživovanie s použitím automatického externého defibrilátora (AED)
 • stabilizovaná poloha 

Prednáška trvá cca 1,5-2 hodiny, závisí od aktivity účastníkov. Po prednáške nasleduje praktický test (môže a nemusí byť, pokiaľ nemajú byť vystavené certifikáty)

Praktická časť a riešenie modelových situácií

 • Nácvik oživovania – kardiopulmonálna resuscitácia, inštruktáž a používanie AED
 • Prvá pomoc pri dusení – Rautekov hmat, Heimlichov a Gordonov manéver
 • Prvá pomoc pri autonehode – vytiahnutie zraneného z vozidla
 • Fixácia zlomenej hornej končatiny, pomoc pri tepnovom krvácaní

Rescue teambuilding trvá 3-5 hodín s možnosťou prestávky na coffee break. Je možné ho vykonať kdekoľvek na Slovensku, v hoteli, v penzióne, vonku či vo vašej firme. Čas vieme prispôsobiť podľa vášho programu. 

 

VZOROVÝ PROGRAM

Náš program často využívajú spoločnosti na spestrenie konferencie, či iného firemného dňa

13:00 – 14:00 prednáška

14:00 – 14:15 coffee break

14:15 – 14:40 druhá časť prednáška, krátky test

14:40 – 14:50 účastníci sa podľa žrebovania rozdelia do štyroch skupín zväčša po 8-10 osôb

Záchranári vytvoria zväčša 4 stanoviská, po ktorých rotujú účastníci v 20-30 min. intervaloch.

1. Stanovisko: Nácvik oživovania – kardiopulmonálna resuscitácia s AED (20 minút)  

2. Stanovisko: Prvá pomoc pri tepnovom krvácaní s figurantom (20 minút) 

3. Stanovisko: Prvá pomoc pri vytiahnutí zraneného z auta (20 minút) 

4. Stanovisko: Prvá pomoc pri dusení sa cudzím telesom (Heimlichov manéver) (20 minút)

 

SÚŤAŽ: stanovisko s AED je možné s pomocou počítača urobiť súťažne a na záver vieme odovzdať najúspešnejším odmenu. 

Personálne zabezpečenie: 

4x inštruktor/záchranár + 1x figurant

Kurzy zabezpečujeme tímom profesionálnych inštruktorov záchranárov priamo z terénu. 

Materiálno – technické zabezpečenie: 

Kompletná sada sofistikovaných figurín napojených na PC a dataprojektor 

Cenová ponuka

Personálne zabezpečenie: 4x inštruktor/záchranár + 1x figurant

Miesto a čas trvania akcie: podľa požiadavky klienta, miesto môže byť akýkoľvek priestor v prírode, v hoteli, vonku, vnútri, vo firme či v sklade.  Celý kurz trvá cca 3 – 4 hodiny

Počet účastníkov: 30-40 osôb 

Cenovú ponuku vám radi vypracujeme na mieru. Stačí uviesť počet účastníkov, miesto a koľko času máte na kurz. 

Kurz je realizovaný podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z. z. a po ich skončení je účastníkovi vystavené oficiálne potvrdenie o absolvovaní kurzu, pokiaľ bol účastník úspešný v teste. 

Prečo si vybrať práve nás?

 • Zabezpečíme vám záchranárov priamo z terénu
 • Pripravíme celý program
 • Vyrobíme online pozvánku a odošleme vo vašom mene s registračným formulárom
 • V prípade potreby vyberieme, rezervujeme miesto pre program
 • Zabezpečíme občerstvenie, personálne a technické vybavenie
 • Objednáme a prinesieme ceny pre víťazov v súťaži
 • Vyhodnotíme súťaž a odovzdáme ceny (napríklad vitamínové balíčky pre zdravie)
 • Doručíme certifikáty
 • Vy nemusíte robiť nič, iba naučiť sa podať prvú pomoc

Zavolajte nám, radi si s vami prejdeme vašu víziu a vymyslíme to pravé riešenie.

w

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Čakáme na Vaše emaily.